DORADZAMY NAJLEPSZYM!

Dlaczego ?

Portfolio Usług

SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Wdrażamy i nadzorujemy znormalizowane systemy zarządzania

ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI

Wdrażamy i nadzorujemy Zakładową Kontrolę Produkcji

SZKOLENIA

Realizujemy szkolenia i warsztaty otwarte, zamknięte,  analizy i modele finansowe, treningi asertywnosci, kreowanie wizerunku i zarządzanie czasem

AUDYTY ZGODNOŚCI

Realizujemy audyty zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi regulacjami

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FUNDUSZY UE

Pomagamy podmiotom w pozyskiwaniu finansowania przedsięwzięć z udziałem funduszy UE

WYCENY I ANALIZY FINANSOWE

Opracowujemy analizy finansowe, wskaźnikowe, ekonomiczne, biznes plany, studia wykonalności, wyceny przedsiębiorstw

DOSKONALENIE WYDAJNOŚCI PRACY

Wdrażamy systemy wspierające wydajność pracy, 5S, lean management, TPM, Kanban, Six Sigma, TOC, TQM

DORADZTWO HR

Prowadzimy systemy ocen pracownicznych, wartościowanie stanowisk, budowa modeli kompetencyjnych, assessment centre, development centre

Nasi wybrani Klienci

Adres

59-220 Legnica,     ul. Rumiankowa 21

Tel/Fax

+48 (76) 7222708

E-mail

bdgbiuro@bdg.net.pl

gsm

Dyrektor Biura         +48 603995571